Organizator zahvaljuje prof. Glaeseru za fotografije s kolokvija.


18. znanstveno-stručni kolokvij za
geometriju i grafiku

BELI MANASTIR, 6. - 10. rujna, 2015.

Organizator:
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku
HDGG

TEME:
geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje

SPONZORI

PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
VAŽNI DATUMI
SAŽETCI
SMJEŠTAJ
KOTIZACIJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr
PREGLED ODRŽANIH SKUPOVA

Organizacijski odbor:
Gorana Aras-Gazić, Jelena Beban-Brkić, Sonja Gorjanc, Helena Halas, Ema Jurkin (potpredsjednica),
Mirela Katić Žlepalo, Nikolina Kovačević, Željka Milin Šipuš, Marija Šimić Horvath (predsjednica)